Wijkrestaurant Heilig Hart
Eten, gezelligheid

Wat kost dat?

Kosten eetbon: €5,50
Verkooppunten: Dagbladhandel ’t Hoekje, Manteliusstraat 48, 3500 Hasselt

Wanneer?

Iedere eerste dinsdag van de maand
12 uur