OCMW
Voorschotten
geld, voorschot, voorafbetaling

Wat?

Je hebt misschien recht op een bepaald extra inkomen, maar de aanvraag duurt langer dan verwacht. Het OCMW kan dan voor jou een voorschot regelen. Bijvoorbeeld een voorschot op werkloosheidsvergoeding, ziektevergoeding, kinderbijslag, tegemoetkoming aan personen met een handicap, rustpensioen, overlevingspensioen, ...

Voor wie?

De maatschappelijk werker start een sociaal onderzoek om te bekijken of het verlenen van voorschotten in jouw situatie mogelijk is

Wanneer?

Indien u voor de eerste keer naar de sociale dienst komt, kan u zich enkel aanmelden in de voormiddag, tenzij in dringende situaties.

• Zitdagen op het OCMW:
Voormiddag : van 08.30 tot 11.30 uur
Namiddag : van 13.00 tot 16.00 uur
Vrijdagnamiddag gesloten met uitzondering voor dringende situaties

Contact

• 011-30 81 00
• Telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur
Bezoek de website https://www.hasselt.be/nl/voorschot-op-een-sociale-uitkering