Kerngroep kansarmoede / Hasselt

De kerngroep kansarmoede is een participatief gebeuren waar een diversiteit van kwetsbare groepen en lokale besturen een forum aangeboden wordt om armoedethema’s in de meest ruime zin bespreekbaar te maken. Inspraak en betrokkenheid van organisaties en actoren uit het welzijnslandschap moeten leiden tot structurele veranderingen.

Dit forum is bedoeld als steun, als informatiebron voor de vele vragen die vrijwilligers tegenkomen. Men wil meer zicht krijgen op elkaars werking om efficiënter te kunnen samenwerken.

De kerngroep kansarmoede groeit uit tot een centraal instrument waarbij alle partners, weliswaar met respect voor ieders rol, armoede op een directe manier gaan aanpakken met een resultaatgerichte aanpak.

Onze missie:
Armoede en onmacht bestrijden bij mensen in kansarmoede door hun kansen te verhogen en drempels te verlagen.


Hulpwijzer Hasselt: een project van de kerngroep Kansarmoede Hasselt

Deze website is een initiatief van de kerngroep Kansarmoede Hasselt. Ze is tot stand gekomen dankzij de SALK-middelen van het kinderarmoedebestrijdingsplan van de Stad Hasselt. De uitvoering en coördinatie gebeurde door de expertisecel Empowering People van de hogeschool UC Leuven-Limburg.

 

Aanpassingen of vragen?

Neem contact op met info@hulpwijzerhasselt.be