OCMW
Tussenkomst stookolie
stookolie, energie, factuur, budget, rekening

Wat?

Afhankelijk van je inkomen, kan je recht hebben op een tussenkomst voor de stookoliefactuur. Dit betekent dat het OCMW een deel van je stookolierekening zal betalen.

Voor wie?

Voor inwoners van Hasselt

Wat kost dat?

Je hebt recht op 0,14€ per liter (met een maximum van 1500 liter per jaar). Je kan dus maximum 210 € tussenkomst ontvangen.

Wanneer?

•De aanvragen kunnen enkel gebeuren in de voormiddag van 8.30 u tot 11u30
•Telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur

•Zitdagen in de verschillende deelgemeenten (voor senioren):
•Op dinsdag: 9u00 tot 10u15 – Kermt, Koorstraat 1
•Op dinsdag: 10u45 tot 12u00 – Kuringen, Prinsenhofweg 21
•Op vrijdag: 9u00 tot 10u15 – Stevoort, Hasseltse Dreef 150
•Op vrijdag : 10u45 tot 12u00 – St.-Lambrechts-Herk, Sint-Truidersteenweg 559

Bijkomende informatie

• De tussenkomst is alleen voorzien voor :
•Huisbrandolie (mazout)
•Verwarmingspetroleum ( type c)
•Bulkpropaangas

Wat meebrengen?
•Uw identiteitskaart
•De leveringsfactuur of bon
•Indien u in een appartement woont : een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft
•Voor categorie 3 een attest van de schuldbemiddelaar of een kopie van de beschikking.
•Uw rekeningnummer

Contact

algemeen telefoonnummer: 011-30 80 50
Bezoek de website https://www.hasselt.be/nl/tussenkomst-verwarmingsfonds