Wijkrestaurant Kuringen
Eten, gezelligheid

Wat kost dat?

Kosten eetbon: €5,50
Inschrijven: De voorzorg Kuringen, Joris van Oostenrijkstraat 63, 3511 Hasselt
wijkrestaurant@kuringen.be

Wanneer?

Iedere tweede vrijdag van de maand
12uur