Rechtenverkenner
rechten, voordelen, sociale rechten, informatie

Wat?

De website rechtenverkenner geeft je een online overzicht van jouw sociale rechten.

• premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
• voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...

Voor wie?

Iedereen

Waar?

Enkel online te raadplegen.