OCMW
Administratieve hulp
admnistratie, papierwerk, hulp, brieven, aanvraag

Wat?

Je ontvangt een hoop brieven, formulieren en documenten. Je weet niet goed hoe je dit allemaal moet in invullen en in orde brengen. Dan kan je hulp vragen aan het OCMW.
Bijvoorbeeld: de aanvraag van een studietoelage, aanvraag tegemoetkoming mindervaliden, ...

Voor wie?

Inwoners van Hasselt

Wanneer?

OCMW Hasselt: zitdag van 9u – 12u30 op volgende locaties:
- Maandag: ’t Scheep – Limburgplein 1A – 3500 Hasselt
- Dinsdag: LDC HOGEVIJF Campus Banneux – Hadewychlaan 74 – 3500 Hasselt
- Woensdag: ’t Scheep – Limburgplein 1A – 3500 Hasselt
- Donderdag: LDC HOGEVIJF Campus Stadspark – Casterstraat 77 – 3500 Hasselt
- Voor andere tijdstippen kan er gebruik gemaakt worden van onze
afspraakmogelijkheden, gelieve ons te contacteren op 011 88 84 84 of 011 30 90 00.

Zitdag in de verschillende deelgemeenten; elke 3e vrijdag van de maand:
- Stevoort: 9u- 10u15 – Broekstraat 1 – 3512 Stevoort
- Kermt: 1045 – 12u – Belgiëplein 1 – 3511 Kermt