De Hummeltjes
Het Bijennestje - lokale dienst buurtgerichte kinderopvang
kinderopvang 2,5 - 12 jaar

Wat?

"Het Bijennestje" is een lokale dienst buurtgerichte kinderopvang waarbij er enderzijds kinderen van 2,5 - 12 jaar opgevangen worden. Anderzijds worden er ook activiteiten voor de ouders en de buurt georganiseerd. Tijdens vakanties is er ook vankantieopvang met een uitgebreid activiteitenaanbod voor de kinderen.

Voor wie?

Voor kinderen van 2,5 - 12 jaar.

Wat kost dat?

-Voor- en naschools: 0,78 euro per begonnen half uur
-Op schoolvrije dagen en vakantiedagen tussen 2,90 euro en 8,64 euro (afhankelijk van hoe lang het kind blijft)
"Het Bijennestje" hanteert de door Kind en Gezin opgelegde minimum tarieven. Deze worden ieder jaar op 1 januari geïndexeerd. Sociaal tarief is mogelijk. Voor meer info neemt u best contact op met de coördinator.

Wanneer?

De openingsuren zijn voor school (vanaf 7u30) en na school (tot 18u00).
Op schoolvrije dagen en op vakantiedagen is dit van 7u30 - 18u00 (er is dan enkel opvang op de Bakkerslaan).

Waar?

"Het Bijenestje" heeft twee locaties. Eentje op de Bakkerslaan 20A, de andere op de Runkstersteenweg 210 te Hasselt (Puzzelnestje). Tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen gaat de opvang centraal door op de vestiging "Het Bijennestje" op de Bakkerslaan.

Bijkomende informatie

De lokale dienst buurtgerichte kinderen, buitenschools, heeft als opdracht om toegankelijke kinderopvang te organiseren. De opvang wil graag een ontmoetingsplaats zijn voor ouders en buurt.
Op de Bakkerslaan is er een bushalte op 50 meter van de opvang.

Contact

011/373907 of 0499/642819 (Bijennestje)
of 0499/642820 (Puzzelnestje)
Bezoek de website www.hummeltjes.be

Wie helpt jou?

Karen Meuffels (coördinator)
Annick Hermans
Nathalie Meynen
Emine Pasa
Celine Boa
Ite Hermans