STUDIO GLOBO
Gedreven door een ideaal van sociale rechtvaardigheid wil Studio Globo werken aan een leefbare toekomst waarin elke mens meetelt.
beeldvorming, armoede, solidariteit, duurzaamheid, diversiteit, kinderkracht, verminderen ongelijkheid, partnerschap, daadkracht, …

Wat?

Studio Globo is een educatieve ngo voor mondiale solidariteit, met centra in Hasselt, Antwerpen, Brussel, Gent en Roeselare. Met een praktijkgericht vormingsaanbod ondersteunt Studio Globo leerkrachten om te werken aan de wereld in de klas. In Hasselt (Runkst) kan je onder andere terecht voor volgende activiteiten: -Inleefatelier 'ACHTER DE MUUR': Een project waarbij we 'armoede' van achter de muur proberen te halen en op een respectvolle manier bespreekbaar maken in de klas. We laten leerlingen van het 5e en 6e leerjaar naar mensen in armoede kijken door de bril van kansen. Kansen krijgen is heel belangrijk om erbij te horen en om uit die armoede te geraken. - IEDEREEN GELIJK IN DE WIJK ?: Deelnemers (volwassenen) leven zich in via verhalen van buurtbewoners in Runkst, de wijk waar Studio Globo is gelegen. Elke deelnemer kruipt in de huid van een buurtbewoner in het levensechte decor ‘Achter de Muur’. Ze worden geconfronteerd met verschillende aspecten van armoede en ervaren dat uitsluiting vaak onbewust gebeurt. Het geheel wordt begeleid door een opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en een educatieve medewerker.

Voor wie?

Inleefatelier 'Achter de muur': leerlingen van het 5e en 6e leerjaar
Inleefatelier 'Iedereen gelijk in de wijk?': leerkrachten lager onderwijs, leerkrachten secundair onderwijs, hoger, lerarenopleiding basisonderwijs, lerarenopleiding secundair onderwijs, ook andere volwassengroepen (i.s.m. Welzijnszorg)

Wat kost dat?

Zie website: Studio Globo | Werk aan de wereld in je klas

Wanneer?

Na afspraak! (vooral tijdens schooluren)

Bijkomende informatie

Studio Globo biedt nog veel meer activiteiten aan, o.a buurtwandeling in Runkst, workshops (de zes levens van Anne Frank, kinderen veranderen de wereld, …)

Wie helpt jou?

Geerits Peter