CM-Limburg
Terugbetaling medische kosten
terugbetaling, geneesmiddelen, ziekenhuis, thuiszorg

Wat?

CM is een ziekenfonds. Je kunt bij CM terecht voor
- terugbetaling van doktersbriefjes
- uitkeringen bij ziekte en invaliditeit
- informatie een aangifte ziekenhuisfacturen
-aansluiting bij CM
- berekening verhoogde tegemoetkoming
- info over besparen in de ziektekosten,…enz.

Je kan bij CM terecht voor hulp bij thuiszorgsituaties. CM is jouw ‘gids in de zorg’. CM kan de volledige zorg opvolgen en voor jou contact opnemen met andere organisaties voor thuisverpleging, poetshulp, maaltijden,… Zo moet je dit niet allemaal zelf regelen.

CM-leden genieten van een pakket aanvullende diensten en voordelen :
- tussenkomst bril of lenzen
- sportvoordeel
- tussenkomst tandprothesen en hoorapparaten
- tandvoordeel
- geboortegeschenk, … enz.

Voor wie?

Voor iedereen met vragen over ziekte en gezondheid.

Wanneer?

CM-contactpunten
Of op afspraak : 011/280211

Waar kan deze organisatie jou nog mee helpen?

Gezondheidsinformatie, hospitalisatieverzekeringen, vakantie (Samana, Okra, Kazou), ziekenvervoer, oppashulp, thuiszorg…